Obsługa informatyczna
 

  • utrzymanie infrastruktury
  • administracja serwerów
  • zarządzanie użytkownikami
  • zarządzanie uprawnieniami
  • archiwizacja danych
  • zabezpieczenia
  • monitoring działania
  • obsługa routerów, sieci  LAN i WiFi

 


Pełna obsługa w jednym miejscu


Kompleksowa administracja sprzętowa i programowa serwerów, routerów, urządzeń sieciowych. Zarządzanie bezpieczeństwem i kopiami zapasowymi. Dostarczanie, instalacja i wdrażanie serwerów fizycznych oraz wirtualizacja. Wsparcie przy przenoszeniu systemów w chmurę.


Zarządzanie infrastrukturą serwerową i sieciową wymaga od administratorów pełnej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych i udostępnianych danych.


Bezpieczeństwo


W ramach współpracy zapewniamy bezpieczeństwo zewnętrzne oraz wewnętrzne danych w firmie - stosujemy standardy, które pomagają chronić dostęp przed osobami niepowołanymi, oraz utrudniamy możliwość niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania danych przez osoby mające do nich dostęp wewnątrz firmy.
W ramach okresowych kopii zapasowych danych zabezpieczamy przed utratą dane, które wcześniej ustalamy wspólnie z klientem.


Polityka bezpieczeństwa


Na podstawie analizy przygotowujemy dokument tajny: polityka bezpieczeństwa informatycznego firmy, który opisuje zastosowane rozwiązania. Na życzenie przygotowujemy wersję odtajnioną, która może posłużyć klientowi za dodatkową informację uwiarygadniającą go w oczach aktualnych i potencjalnych klientów.